Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2024/2025

Data:
od: 01-03-2024 godz. 09:00 do 15-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru, i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Data:
od: 18-03-2024 do 19-03-2024

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

Data:
od 19-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

Data:
od: 19-03-2024 godz. 15:00 do 20-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do placówki 2-go lub 3-go wyboru zgodnie z zasadami rekrutacji.

Data:
od 21-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2024/2025.

Data:
do 26-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Składanie podań do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Data:
od 29-03-2024

Zdarzenie:

Uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

Data:
od 04-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

Data:
od 09-04-2024

Zdarzenie:

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

Data:
od 10-04-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2024/2025.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Data:
od: 10-04-2024 godz. 12:00 do 12-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru, i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Data:
od: 15-04-2024 do 17-04-2024

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

Data:
od 17-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

Data:
od: 17-04-2024 godz. 15:00 do 18-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do placówki 2-go lub 3-go wyboru zgodnie z zasadami rekrutacji.

Data:
od 19-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2024/2025.

Data:
do 24-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Składanie podań Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Data:
od 29-04-2024

Zdarzenie:

Uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

Data:
od 06-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

Data:
od 09-05-2024

Zdarzenie:

Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

Data:
od 10-05-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2024/2025.